Het Nonnenhuis

1+2. Het zuidelijke gebouw met 
        overwelfde ingang
3. Het westelijke gebouw
4. Het oostelijke gebouw
5. Het noordelijke gebouw

Over de functies van het leeuwendeel van de antieke Mayagebouwen hebben de archeologen uiteenlopende theorieŽn. De gangbare namen zeggen vaak meer over het voorstellingsvermogen van de eerste ontdekkers van de ruÔnes dan over de werkelijke functie van de gebouwen. Ook zo is het gegaan met het Nonnenhuis (Nonnenklooster), de Spanjaarden vonden het complex met de tientallen kleine, donkere ruimtes op kloostercellen lijken en gaven het complex de naam die het nu draagt. Wat daadwerkelijk de functie is geweest van het complex is niet duidelijk. Het enorme aantal goddelijke symbolen in de decoraties zijn in ieder geval onweerlegbaar bewijzen voor en religieuze functie.