De heilige Cenote

 

Cenotes zijn ontstaan door inzakkingen van het karstische oppervlak. Deze grote putten in de openlucht worden Cenotes genoemd. Een van deze door de wildernis omgeven natuurlijke bassins was bestemd voor het brengen van offers: priesters gooiden hier hun offers voor de goden in - in het bijzonder jonge mannen en vrouwen die door verdrinking de dood werden ingejaagd. Uit de cenote zijn heel veel spullen naar boven gekomen door dreggen en later duiken.  Naast menselijke resten van zowel mannen, vrouwen, jongens en meisjes, zijn er ook koperen objecten (beeldjes, kleine belletjes, ringen, bekers en delen van een ceremonieel masker) omhooggehaald.  Ook zijn er gouden en jade voorwerpen gevonden.