Tikal

1   Tempel I
2   Tempel II
3   Tempel III
4   Tempel V
5   Groep A: het grote plein         
     tussen de noordelijke
     en de centrale akropolis
6   Groep B: Zuidelijke akropolis
7   Groep C: 
     Plein met de Zeven Tempels
8   Groep D
9   Groep E: Tweeling piramiden
10  Groep F
11  Groep G
12  Processieweg
13  Waterputten
Niet op plattegrond: Tempel IV

De oude Maya-stad Tikal heeft men in de 18e eeuw ontdekt en wordt sinds 1881 uitgegraven en bestudeerd. De totale oppervlakte van het nationale park Tikal is  576 km2 waarvan de meeste en grootste monumenten in het centrum staan van 1200 bij 1600 meter. De eerste vorst - rond 200 v. Chr - die in inscripties wordt genoemd, is Yax-Moch-Xok. De Maya's beschouwden hem als stamvader van het vorstenhuis van Tikal.Rond 250 n.Chr. was Tikal uitgegroeid tot een stad van formaat. De oudste stÚle van Tikal en tevens van de hele Mayawereld  vermeldt dat koning Rol-Ahau-Jaguar op 6 juli 292 de troon besteeg. Na 534 constateren archeologen een soort 'hiaat' in de chronologie: de inscripties - die elkaar altijd vrij regelmatig opvolgen - verdwijnen, en tegelijkertijd neemt de bouw van de grote werken af. Pas aan het eind van de 6e eeuw wordt het werk op de klassieke bouwterreinen weer hervat. In de 7e en 8e eeuw moet de stad Tikal het toppunt van beschaving zijn geweest, zoals de vondsten uit het graf van koning Ah-Cacao aantonen, die in 1962 zijn opgegraven onder Tempel I. De graftombe, die gebouwd is in ongeveer 734, de datum waarop zijn zoon hem opvolgt als koning van Tikal, bevatte rijke geschenken van jade en schelpen, keramiek en beenderen waarin afbeeldingen van goden met een enorme precisie waren gegraveerd. Na 869, die staat afgebeeld op de laatste stÚle, stopt ineens de chronologische telling.