Chichén Itzá

2 + 5  panorama Balspelbaan + Castillo

(QuickTime plugin is hiervoor nodig)

1   De heilige Cenote
2   De grote balspelbaan
3   Tzompantli
4   Venus plateau
5   Castillo (Kukulkan)
6   Tempel van de Krijgslieden
7   Het complex van de
     Duizend Zuilen
8   De Markt
9   Tempel van de Hogepriester
10  Cenote van Xtoloc
11  Caracol (slakkenhuis)
12  Het Nonnenhuis

Chichén Itzá is de allerlaatste maya stad van betekenis geweest. In de postklassieke periode (1000-1500) is deze stad de belangrijkste metropool die door zijn opzienbarende ontwikkelingen op cultuur en op bouwgebied afwijken met vorige metropolen. Het leidt geen twijfel dat de maya's zijn beďnvloed door andere volken. Alleen door wie is niet geheel duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk door zowel de Tolteken als de Itzá's. Chichén Itzá is in de postklassieke periode niet helemaal uit het niets ontstaan. Haar geschiedenis gaat terug en begint ongeveer 500 v Chr. met een kleine nederzetting. In de 4de eeuw na Chr. was dit dorp uitgegroeid tot een bescheidde mayastad die in de 10de eeuw in vreemde handen overging. Vanaf dat moment groeit de stad uit tot een metropool met fantastische gebouwen en domineerde twee eeuwen lang het noorden van Yucatán. In 1125 werd Chichén Itzá verslagen door de gebundelde krachten van Mayapán en Uxmal en zorgde voor een leegloop van Chichén Itzá.