Uxmal

1.    De Noordelijke Groep
2.    De groep van de 
       Begraafplaats
3.    Panorama Het Nonnenhuis      
(QuickTime plugin is hiervoor nodig)
3.    Het Nonnenhuis
4.    De Piramide van de    
       Waarzegger of Tovenaar
5.    De Balspelbaan
6.    Het Schildpaddenhuis
7.    Het Paleis van de Gouverneur
8.    De Grote Piramide
9.    Het Duivenhuis
10.    De Zuidwestelijke groep
     

Deze antieke Mayastad ligt in het enige heuvelgebied van het schiereiland Yucatán. De grandioze Piramide van de Tovenaar torent boven het bos uit en is van verre zichtbaar. Er is nog niet veel bekend over de oorsprong van Uxmal, een stad die haar hoogtepunt bereikte aan het eind van de klassieke periode toen veel van de centra in het centrale laagland in verval begonnen te raken. Terwijl de machtige stadsstaten van de Maya's, zoals Palenque, Tikal en Copán, langzaam werden verlaten, inde meeste gevallen om redenen die ons onbekend zijn, en werden begraven onder de snel oprukkende tropische vegetatie, waren er andere centra in het noorden van Yucatán, die tot bloei kwamen. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat deze steden al in de preklassieke periode bestonden. Eeuwen later, tussen 800 en 1000 n.Chr., ontwikkelden ze zich tot belangrijke centra. Uxmal was in Puuc wellicht het centrum dat de grootste politieke en economische ontwikkeling doormaakte en is nu de best bewaard gebleven archeologische vindplaats. Bij de bouwwerken staan veel stéles, maar die geven ons geen enkele historische informatie. Het enige vastgelegde gegeven os de naam van de heerser Chac, die de stad rond 900 regeerde. De decoratieve Puuc-stijl bereikte zijn hoogtepunt in Uxmal en de overblijfselen van het ceremoniële centrum zijn een verbijsterde getuigenis van een wereld die compleet verschilde van die van de grootste junglesteden. Volgens een oude legende heeft Uxmal zijn omvang en rijkdom te danken aan een dwerg die over magische krachten beschikte. Hij zou de Piramide van de Tovenaar in 1 nacht hebben gebouwd