La Venta

1   Het Nonnenhuis
2   Balspeelbaan
3   Piramide van de Aarde
4   De Stirling Groep

De opkomst van grote  Maya-steden is een langzaam proces dat begint aan het einde van de pre-klassieke periode, 200 tot 100 jaar voor onze jaartelling. Maar om de oprichting van deze eerste cultus- en machtscentra te kunnen volgen, moeten we veel verder teruggaan in de tijd; het zijn de bouwwerken die zijn gesticht door de Olmeken uit de buurt van de Golf van Mexico (1200-1000 v Chr.) die aan de oorsprong staan van deze pre-Columbiaanse ceremoniŽle centra. De centra zijn complexe constructies waar in elk geval twee essentiŽle elementen in voor komen, namelijk de piramide en de balspelbaan.