Kohunlich

1  Noordelijke Groep
2  Akropolis
Paleis
4  Plein van de Sterren
5  Merwin plein
6  Balspelbaan
Piramide van de Maskers

In Kohunlich is de indrukwekkendste  vondst de Piramide van de Maskers, die stamt uit het begin van de klassieke periode. Het zonnethema in de gestileerde stucwerken van enorme afmetingen getuigt van een kosmische interesse. Deze opvallende versieringen op de voorgevels van de tempels beantwoordt aan een religieuze bezigheid die het bestaan van cultussen met een astraal karakter weergeeft. De manshoge, rijkversierde maskers die bij de Piramide van de Maskers zijn gevonden, zijn nu het visitekaartje van Kohunlich. Drie eeuwen, van 300 tot 600 n.Chr. hielden de vorsten van Kohunlich stand. Wat hun ondergang heeft veroorzaakt, is onbekend.