De Grote Piramide

De meeste gebouwen uit Uxmal dateren uit de 9de en 10de eeuw. De Grote Piramide, ook wel de Piramide van de Papagaaien genoemd,  is een eeuw ouder. De piramide bestaat uit negen terrasvormige platforms; een symbolisch getal dat refereert aan de negen verdiepingen van de onderwereld. Een brede trap leidt naar een bescheiden tempel boven op, op een 30 meter hoogte, dat gedecoreerd is met papagaaien. Op de achtergrond staat het Duivenhuis.