Altaar Q

Aan de voet van piramide 16n op het westelijke plein staat een zeer bijzondere altaar. Dit altaar verteld de gehele Copán dynastie met al haar vorsten in naam en tijd te beginnen met Yax-Kuk-Mo, de stamvader, en eindigend met Yax-Pac, de 16de heerser.